Sdružení spotřebitelů Licit minulý čtvrtek uskutečnilo druhou aukci mobilních tarifů. Přesně měsíc
po prvním pokusu, který skončil neúspěšně, sdružení vyhovělo veřejným připomínkám operátorů a
upravilo zadávací dokumentaci. Tu obdrželo 20 poskytovatelů telekomunikačních služeb v Česku,
do výběrového řízení se opět nepřihlásil ani jeden z nich.

Druhým pokusem Licit reagoval na veřejné připomínky operátorů. Vítězslav Grygar, partner sdružení
během října využil možnost jednání s trojicí největších operátorů. Na základě těchto setkání inicioval
úpravu zadávací dokumentace. Sdružení Licit se nově například zavázalo přebrat část akvizičních
procesů na sebe, čímž by operátorům zjednodušilo obslužnost klientů v aukci. Tímto posunem byly
současně nastaveny shodné podmínky, jaké jsou ve firmách a institucích, kterým již v minulosti byly
poskytnuty výrazně nižší ceny. V dokumentaci byla dále snížena výše aukčního poplatku, zredukován
počet poptávaných tarifů, prodloužena doba smluvního závazku na 2 roky. Nově se sdružení zavázalo
také ke garanci minimálně 5 000 podepsaných smluv, o levnější tarif však projevilo zájem 80 000
potenciálních klientů. Operátoři sdružení Licit také vytýkali nevhodnou medializaci aukce, proto
druhé konání sdružení vůbec nekomunikovalo do médií.

Nulová účast opět posiluje tvrzení těch, kteří říkají, že český mobilní trh není volný a tržní. „My
budeme nadále vést vyjednávání s operátory, protože jsme přesvědčeni, že normální občané mají mít
možnost získat obdobné ceny jako lidé spojení s firmami nebo institucemi. Obrátíme se na ČTÚ, aby
konal, protože k tomu je tento regulátor zřízen. Tento úřad si platíme ze svých daní., Přece není
normální, že přes 20 oslovených subjektů nemá zájem o 5 000 garantovaných klientů a potenciálně
další desetitisíce… Je nabíledni otázka zda ČTÚ jako garant telko trhu svou roli plní.

Podle JUDr. Tomáše Panáčka zákon o hospodářské soutěži porušují i státní instituce, neboť § 19a
odst. 1, písm. c), praví: „Orgán veřejné správy nesmí při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných
důvodů narušit hospodářskou soutěž zejména tím, že vyloučí soutěž na relevantním trhu.“ A
poukazuje na konkrétní příklady cen tarifů, jež získal na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím. „Ministerstvo životního prostředí ČR má za 120 Kč neomezené volání a 3 GB
dat, ministerstvo zahraniční neomezené volání a 10 GB dat za 140 Kč, ministerstvo financí má
neomezené volání a 10 GB za 135 Kč. Běžný Čech ale za poslední čtyři roky u tří hlavních operátorů
nejčastěji zaplatil částku 749 Kč, za kterou získal neomezené volání a průměrných 1,5 GB dat Kč.
Stávající situaci považujeme za velice „nestandardní“.

Zdroj: Tisková zpráva LICIT / Kontakt pro média:
Martin Šemík, 731 472 400, martin.semik@dark-side.cz