Dnes se více než kdy jindy začínáme zajímat o to, kam tečou peníze z rodinných rozpočtů a kde se dá ušetřit. Jednou z těchto oblastí jsou i energie. 

 „Průběžně porovnáváme ceny energií získané formou sdružené poptávky s ceníky dodavatelů na trhu. Výsledky jsou mnohdy i pro nás překvapivé“, popisuje Ing. Robin Peška, finanční ředitel eCENTRE, a.s., největší e-aukční síně v ČR, která šetří lidem finance za energie prostřednictvím služby LICIT.

„Dlouhodobě se s cenami LICITU, které získáváme sdružením velkého množství klientů, pohybujeme hluboko pod ceníky dominantních dodavatelů na trhu. Průměrné úspory dosahují v elektřině 24 % a v zemním plynu dokonce 28 %“, pokračuje Peška, podle kterého je potřeba sledovat ceny energií především v rámci dlouhodobého vývoje.

 Běžné domácnosti v současnosti nemají příliš možností, jak se zorientovat v jednotlivých cenících a rozpoznat, která cena je výhodná. V zemním plynu lze pro srovnání využít Indikativních cen Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Tyto ceny umožňují spotřebitelům posoudit, jaká částka za MWh je ještě férová s ohledem na burzovní ceny. Pro dodavatele však tyto ceny nejsou závazné. 

„Dodavatelé na pokles cen na trhu reagují s velkým zpožděním a jen v omezené míře, přestože ceny na burze, a tedy i Indikativní ceny klesají. Naopak na cenách LICITU je zřejmé, že kopírují cenové podmínky trhu a dlouhodobě se drží pod Indikativními cenami ERÚ. Využívání LICITU je tak pro spotřebitele zárukou dlouhodobé cenové výhodnosti,“ popisuje Peška.

 Na rozdíl od plynu se pro elektřinu Indikativní ceny nestanovují, spotřebitelé tak musí sami hledat mezi nabídkami tu, která se bude zdát nejvýhodnější. „Spotřebitelům bych doporučil, aby si vždy dopředu zjistili veškeré cenové i smluvní podmínky, a to ještě před podpisem jakýchkoliv dokumentů. Solidní dodavatel či zprostředkovatel vám vše rád předem vysvětlí, aniž byste se museli k něčemu zavazovat,“ uzavírá Peška. 

Celý článek kečtení také zde.