OTÁZKY A ODPOVĚDI

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KE SLUŽBĚ LICIT ELEKTŘINA A ZEMNÍ PLYN

CO JE TO ELEKTRONICKÁ AUKCE?

Elektronická aukce, jinak také e-aukce, je on-line jednání většího množství prověřených dodavatelů. Tito dodavatelé musí splnit nastavené kvalifikační podmínky tak, aby se mohli e-aukce zúčastnit. Pokud kvalifikační podmínky plní, jsou následně k takovéto aukci připuštěni. V e-aukci dodavatelé svou cenu snižují tak, aby se stali vítěznými a získali celý kmen klientů či zakázku. Každý ze zapojených dodavatelů vidí pouze nejnižší cenovou nabídku v daném okamžiku a může tak pružně reagovat dalším snížením ceny.

JAK MOC LZE OVLIVNIT CENU ENERGIÍ?

V případě e-aukce energií je možné ovlivnit pouze cenu bez distribučních poplatků, tedy státem neregulovanou část energií. Tato část ceny končí přímo u dodavatele.

regulovana a neregulovana cena energii

CO ZÍSKÁM ZAPOJENÍM DO LICITU?
  • VÝHODNOST – výhodné ceny za jasných a férových podmínek
  • JISTOTU – jistotu cen a podmínek v nově uzavřené smlouvě na 2 roky
  • GARANCE – garantované podmínky bez skrytých poplatků a bezproblémový přechod k novému dodavateli
  • VIP SERVIS– o výběr dodavatele energií se už nemusíte starat, v pravidelných intervalech Vám zajistíme výhodné ceny i podmínky na další období
  • FÉROVÝ PŘÍSTUP– nejsme zástupce žádného dodavatele
  • ZDARMA – využití cen z e-aukce je pro naše klienty v komoditě LICIT Elektřina a LICIT Zemní plyn zcela zdarma
  • PÉČI – péči, kterou jinde nezískáte. Svých klientů si velmi vážíme a pečujeme o ně s úctou a vřelostí.
MŮŽU TAKÉ VYUŽÍT LICIT?

Můžete! LICIT mohou využívat nejen firmy, ale také domácnosti či veřejná správa. Stačí nám poslat kontakt a my se vám nezávazně ozveme. Požádáme vás o poslední roční vyúčtování, podle kterého vám spočítáme, kolik můžete ušetřit a zašleme vám cenové porovnání. Vy se následně rozhodnete, zda se vám úspora líbí.

ÚSPORA SE MI LÍBÍ A CO DÁL?

Pokud se vám úspora líbí a chcete začít šetřit, vyhotovíme vám dokumenty potřebné ke změne dodavatele energií. K tomu od vás budeme potřebovat kopii Vašeho posledního ročního vyúčtování energií. Na základě něj vám zašleme Pověření k zastupování, které stačí podepsat a poslat zpět. To je z vaší strany vše, co je potřeba. Vše ostatní už vyřešíme za vás. Jakmile pro vás budeme mít zajištěny smlouvy s novým dodavatelem, zašleme vám je zcela hotové do emailu nebo poštou.

Pokud jste komerční nebo veřejný subjekt, výsledné Smlouvy s novým dodavatelem z e-aukce vám zašleme k poslednímu podpisu.

Máte po ruce vaši aktuální Smlouvu s dodavatelem energií? Zašlete nám ji také. Pokud však smlouvu nemůžete najít, NEVADÍ! Právě díky Pověření k zastupování si veškeré potřebné údaje můžeme od vašeho stávajícího dodavatele vyžádat sami.

KDY SE MOHU DO LICITU ZAPOJIT?

LICIT můžete využít v následujících případech, kdy je sěžejní doba platnosti vaší stávající smlouvy na energie:

Podmínky zařazení do aukce

CO KDYŽ MÁM VÍCE ODBĚRNÝCH MÍST?

Nevadí! Záleží, jen na vaši vůli. Do LICITU můžete zařadit jedno či všechna odběrná místa. Volba je jen na vás. Logické ovšem je, mít odběrná místa u stejného dodavatele.

BUDETE MI MĚNIT ELEKTROMĚR, PLYNOMĚR?

Elektroměr ani plynoměr se vám měnit nebude. Distributor, který se stará o tato měřící zařízení, pro vás zůstává stále stejný (např. GasNet a ČEZ pro Moravskoslezský kraj). Využitím LICITU získáte pouze nového dodavatele energie.

CO KDYŽ MI DODAVATEL ZMĚNÍ CENU?

Dodavatel Vám změnit cenu nemůže, protože jako přílohu ke Smlouvě máte Jednostranné čestné prohlášení dodavatele, kde je mimo jiné uvedeno, že ceny jsou po dobu 24 měsíců neměnné. Toto je jedna z výhod, kterou s námi získáte! Dodavatel Vám tak bude cenu držet po celou dobu trvání smlouvy bez dalších skrytých poplatků.

NA JAKOU DOBU BUDE SMLOUVA S NOVÝM DODAVATELEM SEPSÁNA?

Smlouva s novým dodavatelem energií se vždy sjednává na dobu určitou s dobou platnosti pro domácnosti na 2 roky od možného zahájení dodávek novým dodavatelem, a to jak pro elektřinu, tak pro zemní plyn. U komerčního a veřejného sektoru je možné uzavřít smlouvu na dobu určitou i na 1 nebo 2 roky, záleží na konkrétním dodavateli.

PROČ JSEM NOVOU SMLOUVOU VÁZÁN NA 24 MĚSÍCŮ?

Protože dodavatel v e-aukci nabídne podstatně výhodnější cenu, než kdybychom cenu soutěžili na dobu neurčitou. Dodavatel by neměl jistotu, jak dlouho vám bude energii dodávat.

CO SE DĚJE PO TOM, KDYŽ MI SMLOUVA SKONČÍ?

Po uplynutí platnosti smlouvy se sami rozhodnete, zda našich služeb opět využijete či nikoli.  Vše tak máte stále ve vlastních rukou. Svým klientům zajišťujeme dlouhodobou péči tak, aby se o výběr dodavatele energií nemuseli starat. 

CO KDYŽ S VÝSLEDNOU SMLOUVOU NESOUHLASÍM?

Pokud jste domácnost a výsledná smlouva s novým dodavatelem energií  z LICITU se vám nelíbí, můžete ji bez jakýchkoliv sankcí či poplatků odmítnout. Dle energetického zákona má každý klient (domácnost) právo na odstoupení od smlouvy s dodavatelem energií uzavřené distančním způsobem (mimo pobočku), do 14 dnů před zahájením dodávek, nebo do 14 dnů po zahájení dodávek.

V případě, že jste komerční nebo veřejný subjekt, vám Smlouvy s novým dodavatelem vzešlým z aukce zasíláme k podpisu. Vy se tak můžete sami rozhodnout, zda Smlouvu poděpíšete či nikoli.

Nemusíte se obávat žádných sankcí či poplatků. Vše máte stále ve svých rukou bez obav a bez rizika!

KDO A JAK VÁS PLATÍ?

Odměnu, kterou z této práce máme, platí vítězný dodavatel formou předem stanového aukčního poplatku. Pro dodavatele je tato služba výhodná, protože získává celou skupinu klientů najednou a šetří tak například náklady za reklamu. Klient v tomto případě neplatí skutečně nic.