Uběhlo jen několik měsíců a pod taktovkou sdružení Licit se včera uskutečnila v pořadí již třetí aukce mobilních tarifů. Podobně jako v předchozích dvou pokusech přilákala přes 80 tisíc potenciálních klientů, realizátoři provedli další úpravy v zadávací dokumentaci ve prospěch operátorů a oslovili největší trojici. A výsledek? Do výběrového řízení se opět nepřihlásil ani jeden operátor. Mají strach z transparentnosti?

Již při druhém pokusu v minulém roce proběhly v zadávací dokumentaci aukce určité změny, které reagovaly na připomínky trojice největších operátorů. Před včerejší aukcí se úpravy ještě více posunuly. Licit např. opět snížil poplatek za zprostředkování, který mu byl v minulosti vyčten. V celkovém výsledku tak operátoři mají zjednodušenou obslužnost klientů v aukci, snížený aukční poplatek, garantováno minimálně 5 000 podepsaných smluv a zajištěný smluvní závazek na 2 roky. I přes všechny uvedené benefity pozvání do aukce žádný z operátorů nepřijal.

„Do výběrového řízení jsme zvali tuzemskou největší trojici operátorů a další virtuální společnosti. Jejich opětovná nulová účast posiluje naše dlouhodobé tvrzení, že český mobilní trh není volný a tržní. Jsme přesvědčeni, že běžní občané mají mít možnost získat obdobné ceny jako lidé na jednotlivých ministerstvech a krajích či městských úřadech, kde se částky pohybují na úplně jiné úrovni. Budeme tedy reagovat podněty i směrem k Českému telekomunikačnímu úřadu, senátorům a poslancům, i Evropské komisi,“ říká Vítězslav Grygar, partner nezávislé komunity spotřebitelů Licit a dodává: „u českých tarifů jsou nejdražší položku data. Myslím, že by bylo zajímavé, kdyby vznikl „státní internet – data za 100,- Kč/měsíčně“, který by konkuroval komerčním operátorům, mohl by na ně tržně tlačit a současně by to znamenalo mnoho výhod pro Čechy. Minimálně při přidělování další frekvence by na to mohl ČTÚ pamatovat v podmínkách tendru. Například v Estonsku nebo Finsku má státem garantovaný přístup k internetu každý občan. Přes internet si tam běžně zařídíte veškerou občanskou administrativu jako vyřizování všech dokladů, povolení nebo tam můžete přes internet i volit.

Český trh s poskytovanými hlasovými a datovými službami je značně netransparentní a mezi nabídkami pro jednotlivce a velké korporace či státní orgány, panují obrovské rozdíly. Důkazem toho jsou zpracované analýzy cen jednotlivých ministerstev, krajů i obcí, které Licit provedl v průběhu loňského roku. Jen pro představu, např. Ministerstvo životního prostředí ČR má za 120 Kč neomezené volání a 3 GB dat, Ministerstvo zahraničních věcí ČR neomezené volání a 10 GB dat za 140 Kč, Ministerstvo financí ČR má neomezené volání a 10 GB za 135 Kč. Na podobné cenové hladině se pohybují i částky na krajských a městských úřadech. Přitom průměrný Čech za poslední čtyři roky u tří hlavních operátorů nejčastěji zaplatil částku 749 Kč.

Související zprávy:


Ostrava lídrem v e-aukcích

Zbraní proti nerovným podmínkám aktuálních tarifů mají být právě aukce, které se realizují s cílem dosáhnout úsporu z rozsahu pro sdružené jednotlivce. „Telekomunikační trh v tuto chvíli není z pohledu občanů spravedlivý a sami jednotlivci, i kdyby s tím sami chtěli něco dělat, mají těžší vyjednávající pozici. Spojení spotřebitelů do větší skupiny je samozřejmě efektnější a je větší šance získání nižších cen. Tomuto obchodnímu modelu říkáme crowdsaving. Je to současně jeden z nejvíce transparentních modelů, vše je doložitelné a předem správně definované, myslím si, že právě z toho mají operátoři strach.  Dosavadní tři aukce mobilních tarifů nám díky zájmu lidí a firem ukázaly, že to smysl má. Minimálně v tom, že posledních několika měsících dochází k snižování cen. Nově mají operátoři povinnost při prodloužení smlouvy získat souhlas klienta, využijte toho a požadujte snížení ceny. Licitujte!“ doplňuje Vítězslav Grygar.

To, že mají aukce skutečně smysl a jde s nimi získat lepší podmínky, dokazuje i lokální e-aukce provedená na ostravském magistrátu již před 7 lety, kterou realizovala elektronická aukční síň eCENTRE, jež spolupracuje právě i se sdružením Licit. Aukce zde probíhala mezi třemi tuzemskými operátory a soutěžilo se o balík mobilních služeb pro 112 městských organizací a institucí na 2 roky, za které dřív město platilo přes 11 milionů korun ročně.  Ostrava tehdy vypsala zakázku s maximální cenou 22,9 milionů korun, nicméně vítězný operátor se nakonec dostal na částku 2,9 milionů korun, což pro město představovalo úsporu celkem 86,85 % nákladů.

Ostrava se během let stala opravdu lídrem v této komoditě a vlastně i jakýmsi vzorem pro ostatní města. Jen v oblasti telekomunikace dokázala tímto způsobem ušetřit přes 52 milionů korun. Aukce přes systém eCENTRE však využívala nejen v telekomunikacích, ale i v dalších komoditách, jako je elektřina, zemní plyn, potraviny, zdravotnický materiál, materiál technického zabezpečení apod, celková úspora se tak šplhala přes hranici 607 milionů korun. Díky zapojení do Licitu využívají dnes systém eCENTRE už i stovky hotelů, škol a dalších organizací.

 

Zdroj: Tisková zpráva LICIT/ Kontakt pro media:
Martin Šemík, martin.semik@dark-side.cz , 731 472 400