Praha 5. října 2017 – Různorodost cen mobilních tarifů je v České republice stále aktuální a diskutované téma. Sdružení spotřebitelů Licit ve snaze poskytnout široké veřejnosti adekvátní cenové podmínky mobilních služeb vyhlásila aukci mobilních tarifů. Analýza JUDr. Tomáše Panáčka, kde využil § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poukazuje mimo jiné na drtivé rozdíly v cenách mezi veřejnými subjekty, magistráty měst a jednotlivci.

 

Z průzkumu, který zahrnoval větší města České republiky, ministerstva a další veřejné subjekty jednoznačně vyplývá, že operátoři poskytují institucím radikálně levnější cenové podmínky než běžným zákazníkům. Magistrát města Ústí nad Labem disponuje tarifem s neomezeným voláním a SMS za 100Kč bez DPH od společnosti O2. Datové připojení může využít za 49Kč – 1GB, 69Kč – 3GB, 99Kč -10GB, bez DPH. Cena klesá ještě níže v případě města Liberec, který užívá neomezený tarif na volání a SMS od téže společnosti za pouhých 70Kč bez DPH. V případě mobilních dat v objemu 2GB si připlatí k tarifu 40Kč, celkem tedy 110Kč bez DPH. Úřad města Karviná si naopak za stejné služby od O2 musí značně připlatit, za tarif s neomezeným voláním a SMS platí 280Kč bez DPH. Mobilní data se pohybují od 100MB – 60Kč, 1,5 GB – 150Kč až po 10GB za 299Kč bez DPH. Výše zmíněná společnost zprostředkovává také služby pro magistrát města Chomutov. Zde se cena vyšplhala na 215Kč bez DPH za neomezený hlasový tarif. V případě dat město zaplatí za 200MB – 55Kč,  3GB – 130Kč a konečně za 10GB – 210Kč bez DPH. Statutární město Plzeň má k dispozici vnitrostátní volání 0,14Kč za minutu a cena jedné SMS činí 0,15Kč a neomezený datový tarif za 87Kč bez DPH. Konkurenční operátor Vodafone poskytuje služby například městům Opava a Děčín. Magistrát města Opava používá neomezený tarif a SMS + 1GB dat za 135Kč bez DPH. Dále mají k dispozici 150MB za 65Kč nebo 10GB za 130Kč bez DPH. Děčín pracuje s neomezeným tarifem a SMS za 144Kč s DPH. Analýza odhaluje nejen markantní rozdíly ve vztahu veřejné subjekty versus běžný zákazník, ale také odhaluje jasnou manipulaci operátorů, kteří za stejné služby vyžadují zcela odlišné ceny.

„Vyhlášením aukce mobilních tarifů, chceme veřejnost upozornit na nerovné podmínky na trhu a ne zcela korektní jednání mobilních operátorů. V této chvíli se nezávazně přihlásilo již téměř 80 000 spotřebitelů a firem. Věříme, že aukce je cesta, jak operátory donutit k férovému jednání a uzavření výhodné smlouvy pro běžné spotřebitele. V současnosti nám sbíraná data prostřednictvím podrobné analýzy odhalují, že „obyčejný člověk“ musí zaplatit minimálně jednou tolik co například magistráty a městské úřady. Nechceme tvrdit, že státní instituce nemají disponovat zvýhodněnou cenou, ale tu možnost by měli mít i jiní spotřebitelé“ říká Ombudsman sdružení Licit, Tomáš Panáček a dodává: „Průzkum definoval nejen cenové rozdíly tarifů, ale také poukázal na nízkou transparentnost údajů o veřejných institucích, kdy je často komplikované najít jasné data. Registr smluv například blíže nespecifikuje předmět uzavřené smlouvy nebo jsou vyžádané informace institucemi označeny jako obchodní tajemství i přesto, že je subjekt financován z veřejných zdrojů.