Představte si, že můžete ušetřit tisíce korun ročně. A to jen změnou dodavatele elektřiny a plynu. Podáte tedy výpověď stávajícímu dodavateli … a ouha.

Když Vás dodavatel energií lákal, vše šlo rychle. Když chcete smlouvu vypovědět, nestačíte se divit. Pro změnu dodavatele potřebujete dvě věci. Akceptaci výpovědi od stávajícího dodavatele (máte-li smlouvu na dobu určitou) a datum ukončení dodávek. Bez tohoto data nový dodavatel prostě Vaše odběrné místo neumí převést. A reakce Vašeho dodavatele na výpověď?

„Dobrý den, akceptujeme výpověď k datu výročí.“

 

To vážně? A to je jako prosím kdy?

Služba LICIT vznikla v podstatě právě proto, že už se na svévolné jednání dodavatelů nemůžeme dívat. Naší prací je snižovat lidem náklady. Domácnosti však nemají na dnešním energetickém trhu vůbec šanci vést rovný boj. A proto vznikl LICIT. Pro klienta jednoduchá služba, díky které však my, jakožto nezávislá aukční síň můžeme bojovat za práva spotřebitelů. Jsme totiž našimi klienty pověřeni celou změnu dodavatele zajistit za ně. A tudíž i komunikovat s dodavateli.

Přinášíme příběh jednoho z mnoha klientů, který nebýt služby LICIT, asi by celou změnu dodavatele už dávno vzdal. A obětoval i tisíce korun, které může díky změně ušetřit. Proč? Protože na některé postupy zkrátka člověk nemá, lidově řečeno, nervy.

 

Jak pan Jiří k úspoře (skoro) přišel. Přišel?

Pan Jiří z Ostravy dosud využíval služeb dodavatele Bohemia Energy entity s.r.o. Zjistil, že změnou dodavatele může ušetřit přes 10 tisíc korun ročně a tak se rozhodl využít službu LICIT od aukční síně eCENTRE. Aukční síň není v triku žádného dodavatele, ale v triku klienta. Na základě Pověření k zastupování podepsaného klientem aukční síň zajistí celou změnu dodavatele a klient tak získává nejlepší cenu z aukce, jasné podmínky bez skrytých poplatků a ještě k tomu luxusní servis. Proč tedy ne?

Pan Jiří předal pověření společnosti eCENTRE a ta začala vyjednávat změnu dodavatele za něj. Naštěstí. Jinak by to pan Jiří pravděpodobně brzy sám vzdal a přišel o tisíce korun. Zatím však stále nemá vyhráno. Proč?

  • 21.09.2016 – Nezávislá aukční síň eCENTRE podává za klienta výpověď jeho stávajícímu dodavateli, tedy Bohemia Energy entity, s.r.o.
  • 06.10.2016 – Jelikož dodavatel má ze zákona povinnost akceptovat výpověď klienta a sdělit datum ukončení dodávek „neprodleně“, což v tomto případě Bohemia Energy entity s.r.o. (dále jen Bohemia Energy) neučinila, eCENTRE, a.s. posílá urgenci.
  • 09.11 2016 – Bohemia Energy informuje eCENTRE, že akceptuje výpověď, nicméně tolik potřebné datum ukončení dodávek sdělí jen klientovi.
  • 20.12.2016 – eCENTRE urguje firmu Bohemia Energy o sdělení data ukončení dodávek. Má od klienta právoplatné Pověření k zastupování. Klient si objednal VIP servis.

 

Že by po 2,5 měsících přišla nějaká změna?

  • 04.01.2017 – Klientovi přišla poštou zpráva. Ovšem s retenční nabídkou a zpětvzetím výpovědi! Tedy žádné sdělení data ukončení dodávek. Drzost? Sprosťárna? Kdepak. Běžný postup některých dodavatelů. A v tomto případě Bohemia Energy. Naštěstí klient chápe situaci a přeposílá dokumenty nezávislé aukční síni, která díky LICITU řeší vše za něj.
  • 16.01.2017 – eCENTRE obdrží tento dopis od klienta.
  • 16.01.2017 – Nezávislá aukční síň eCENTRE obratem volá na Bohemia Energy za klienta a dožaduje se data ukončení dodávek. Bohemia Energy sděluje, že akceptace a datum byly zaslány poštou 09.11.2016 přímo klientovi (tomu ale nic nepřišlo), a že to šlo obyčejnou poštou a asi se to někde tedy ztratilo (!!!).
  • Po značné diskuzi dodavatel zasílá na e-mail klientovi akceptaci a po telefonu sdělí konečně datum ukončení dodávek. A to je 19.01.2017.
  • 19.01.2017 – Datum ukončení dodávek.Datum, do kterého by měl nový dodavatel stihnout převést klienta, přičemž tato změna u operátora trhu (OTE) trvá 10 dní.

 

Co byste dělali Vy?

Co myslíte? Má klient šanci, že stále ušetří tisíce korun v rodinném rozpočtu? Nebo mu tuto šanci dodavatel svévolně vzal jen proto, aby si ho stůj co stůj udržel? A co byste dělali, kdybyste tím klientem byli Vy a řešili si situaci sami? Zajímá nás Váš názor! Máte sami zkušenost s obstrukčními praktikami dodavatelů? Sdílejte je s námi na Facebooku.

 

A proč ta snaha ze strany dodavatele energie?

Možná Vám to osvětlí „důležité instrukce“, které klientovi přicházejí zároveň s akceptací výpovědi.

DŮLEŽITÉ INSTRUKCE:

Smlouva byla zatím ukončena bez požadavku na ukončení distribuce u operátora trhu. Je tak učiněno výhradně z důvodu zvýšené ochrany zákazníka, neboť při nezajištění návazné smlouvy o dodávce energií u jiného dodavatele by se odběratel dopustil na dotčeném odběrném místě černého odběru s hraničním rizikem demontáže měřidla a pokuty od provozovatele distribuční soustavy. Budete-li přesto požadovat i ukončení smlouvy o distribuci, tak nám zašlete prosím písemnou žádost a my tento úkon zajistíme u operátora trhu.

Pro zajištění plynulé dodávky energií si Váš nový dodavatel musí u operátora trhu požádat nejméně 10 pracovních dnů před datem ukončení shora uvedené smlouvy. V případě, že nedojde ke změně dodavatele v rozsahu výše uvedené komodity popř. komodit k Vámi zvolenému obchodníkovi do 30ti kalendářních dnů od stanoveného data ukončení, bude odběr u naší společnosti obnoven.

 

Jak to celé dopadlo?

Díky službě LICIT, snahy všech v eCENTRE, ale i urychlenému jednání nového dodavatele se vše stihlo. Jen tak tak, ale společnými silami jsme to zvládli. A pan Jiří? Ušetří v rodinném rozpočtu peníze, za které může koupit kolo synovi, zaplatit rodinnou dovolenou nebo třeba koupit ženě sušičku.

Jak pan Jiří využije částku 21 535 Kč, kterou v průběhu příštích dvou let nezaplatí zbytečně původnímu dodavateli, je jen na něm. Tyto peníze každopádně neutratí za „skvělé služby“ svého původního dodavatele. Chcete chytře a jednoduše šetřit i Vy? Využijte LICIT. Službu, ve které se spojují lidé a společně tak bojují za svá práva, práva spotřebitelů.

Nespoléhejte na dodavatele. LICITUJTE I VY.