Minulý čtvrtek se v pražském hotelu Olympik uskutečnil již 11. ročník Petrol Summitu. Odborný
kongres pro profesionály z oblasti výroby a distribuce pohonných hmot a čerpacích stanic byl letos
zaměřen především na využití alternativních energií v dopravě, hovořilo se ale i o nouzových
zásobách ropných produktů, situaci na českém trhu nebo možných úsporách pro běžné
spotřebitele.

Právě o úsporách hovořil Vítězslav Grygar, partner sdružení spotřebitelů Licit. Ten zúčastněným
firmám exkluzivně představil nově vyhlášenou aukci pohonných hmot pro běžné spotřebitele.
Sdružení se v minulosti již věnovalo aukcím mobilních tarifů, energií nebo potravin. Nyní jako první
v České republice vyhlašuje k 28. 11. 2017 aukci paliv. Dle Grygara je díky dražbě možné
spotřebitelům zajistit cenu nižší o cca jednu až dvě koruny na litru paliva.

V první polovině Summitu dále vystoupil například Ing. Jan Mikulec, CSc., výkonný ředitel ČAPPO,
který se zaměřil na porovnání historie a současnosti trhu pohonných hmot v České republice.
Následným předmětem diskuse hlavních představitelů ČEPRO a.s., MPO, MERO ČR a.s. byla témata
jako alternativní paliva a jejich předpisy nebo zvyšování nouzových zásob ropných produktů.
Druhá polovina akce se věnovala rozvoji alternativních energií v dopravě. Otázku, zda je ropa
komoditou minulosti přišel zodpovědět Ing. Boris Tomčiak, investiční manažer Finlord, s.r.o. Tajemník
Svazu dovozců automobilů pak objasnil míru poptávky po alternativních pohonech automobilů
v České republice podle statistických údajů. Závěrem celé konference představili zástupci společností
E.ON Porsche a ČEZ své projekty věnující se oblasti e-mobility.

Zdroj: Tisková zpráva LICIT / Kontakt pro média:
Martin Šemík, 731 472 400, martin.semik@dark-side.cz