Zdroj: 03.12.2017 – ČT24 – OVM

Sdružení Licit už dlouho upozorňuje na nerovné podmínky na trhu mobilních operátorů. Mezi
hořlavá témata patří i tzv. šedí operátoři. Tento výraz označuje subjekty přeprodávající
„podpultové“ tarify stálých operátorů koncovým spotřebitelům. O tom, že toto téma rezonuje se
mohli přesvědčit i diváci Otázek Václava Moravce o první adventní neděli. Jiří Grund, ředitel
Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) a Jaromír Novák, předseda rady Českého
telekomunikačního úřadu (ČTÚ) v diskuzi naráželi nejen na rozdíly mezi jednotlivými segmenty, ale
právě i šedým operátorům věnovali značný prostor.

Podle Jiřího Grunda je problém v regulátorovi (ČTÚ), který nedostatečně bojuje proti problému
šedých operátorů (ŠO), ti podle něj nemají licenci, pouze smlouvu s operátorem, což je špatně.
Zákazníků, kteří využívají služby ŠO, jsou podle Grunda desítky tisíc. Naopak Jaromír Novák uvedl, že
ŠO je prodejním kanálem regulérního operátora, kterému generuje výnosy a který byl regulérními
operátory v minulosti hojně využíván. Podle Nováka ČTÚ prošetřuje smlouvy, na základě kterých šedí
operátoři podnikají a záleží v podstatě na operátorovi, co jim ve smlouvě dovolí. APMS dodala ke
konci října ČTÚ dokument obsahující definici šedých operátorů, podle Nováka byl ale dokument velmi
povrchně zpracován, čili je nedostatečný. Novák oponoval a uvedl, že se jedná řádově pouze o
desítky SIM karet, nikoli o desítky tisíc, jak uvedl Grund. Téma šedých operátorů bude tedy
předmětem dalších diskuzí nejen mezi ČTÚ a APMS.

Zdroj: ČT24 – OVM, 3.12.2017