Našli jste ve své schránce dopis s oznámením od dodavatele energií o blížícím se navýšení cen energií? A zajímá Vás, zda s tím můžete jako koncový spotřebitel něco udělat? LICIT Ombudsman JUDr. Tomáš Panáček radí, jak v takové situaci postupovat.

„Každý zákazník (jak spotřebitel, tak i podnikatel) má dle § 11 a odst. 5 energetického zákona právo na jednostranné zvýšení ceny ze strany dodavatele (obchodníka s elektřinou či zemním plynem) reagovat odstoupením od smlouvy bez uvedení důvodu. 

Odstoupit bez sankcí lze v těchto případech od smluv na dobu neurčitou i určitou, roli nehraje ani to, zda smlouva byla uzavřena distančně či v provozovně.

Prakticky to znamená, že pokud vám přijde od Vašeho dodavatele písemné oznámení, že např. od 1. 1. 2019 dochází ke zvýšení cen energií u Vašeho odběrného místa, můžete nejpozději deset kalendářních dnů před datem zvýšení ceny od smlouvy odstoupitOdstoupení je nutné učinit písemně a doručit doporučeně podepsané a datované nejpozději deset dnů před plánovaným zvýšením ceny Vašemu dodavateli.

V našem případě tak musí být odstoupení doručeno do 21. 12. 2018.  Pozor, počítejte s tím, že během Vánoc může pošta dopisy doručovat se zpožděním. Proto není vhodné podat dopis obsahující odstoupení na poštu například dne 21.12. 2018. Podací lístek si pečlivě uschovejte!

V samotném odstoupení máte rovněž právo uvést požadovaný den účinnosti odstoupení (například 31.1.2019, dodávky u nového dodavatele tak budou zahájeny 1.2.2019). Doporučuji s ohledem na nutnost zajištění dodávek novým dodavatelem uvádět datum účinnosti cca jeden měsíc po doručení odstoupení.

V případě, kdy se rozhodnete odstoupit od stávající smlouvy a využít možnost sjednání nové smlouvy za nižší ceny na další období, doporučuji nenechávat nic na poslední chvíli a kontaktovat ihned obchodního partnera eCENTRE, a.s., s prosbou o pomoc. Ten Vás provede celým procesem odstoupení a zajistí pro Vás nového dodavatele s výhodnější cenou.“

Váš LICIT Ombudsman, JUDr. Tomáš Panáček

………

Obdrželi jste dopis od dodavatele s informací o navýšení cen energií a nevíte si rady, jak dále postupovat? Kontaktujte nás na emailu info@licit.cz nebo na telefonu 800 303 070.