Ačkoli se informovanost o nekalém jednání některých dodavatelů energií stále zvyšuje, úměrně tomu bohužel roste i drzost neférových společností. Taktiky, které dodavatelé a prodejci používají, mají společné rysy – staví na neinformovanosti zákazníků a záměrně se je snaží co nejvíc zmást. Podívejte se, na které triky byste si měli dát rozhodně pozor.

Ačkoli podomní prodej řada měst a obcí na svém území zakazuje, úplně vymýtit se tento nešvar zatím nepodařilo. Základním krokem tedy je dát si pozor na falešné podomní prodejce. Scénář bývá vždy podobný, u domu vám zazvoní sympatický prodejce, který má připravený solidně znějící důvod návštěvy. Může se vydávat za zástupce vašeho stávajícího dodavatele, který vám přišel nabídnout slevu a výhodnější podmínky. Realita může být ale jiná.

Smlouva, kterou ale mezi dveřmi podepisujete, může být ve skutečnosti přechod k jinému poskytovateli. S takovým přístupem se většinou vážou i nevýhodné ceny a vysoké poplatky za předčasné odstoupení od smlouvy,“ dodává Tomáš Panáček, Ombudsman sdružení Licit.cz, která spojuje spotřebitele a pomáhá chránit jejich práva.

Druhým častým problémem bývá nejasné datum ukončení dodávek. Pokud jste si přeci jen našli výhodnějšího poskytovatele a chcete k němu přejít, vyhráno ještě nemáte. Máte-li podepsanou původní smlouvu na dobu určitou, potřebujete ke změně dodavatele znát tzv. datum ukončení dodávky. A právě to bývá problém. Nepoctivá firma vám toto datum odmítne poskytnout, dokonce i do smlouvy ho občas napíše ručně a nečitelně. Vám pak hrozí, že datum ukončení netrefíte a musíte zaplatit pokutu, případně se vám smlouva automaticky prodlouží na další období.

Dodavatelé mají podle Zákona o elektronických komunikacích povinnost toto datum sdělit, přesto to není běžná praxe. Za naše klienty ze sdružení Licit.cz jsme kvůli neuvádění data ukončení dodávky od začátku června podali už 33 předžalobních upomínek a 5 žalob,“ upřesňuje Licit Ombudsman Tomáš Panáček.

S neférovým jednáním souvisí třetí bod našeho žebříčku – vyhrožování a časový nátlak. Od zástupce nepoctivé společnosti se můžete klidně dozvědět i to, že váš dodavatel zkrachoval a vy zůstanete bez energie. Samozřejmě je to nesmysl, ale při časovém nátlaku, který obchodníci vytvoří, je komplikované si to ověřit. Seriózní společnost vám vždy poskytne dostatek času na rozhodnutí a srovnání nabídek.  „Energetický zákon poskytuje ochranu zákazníkům pro případ krachu obchodníka s energiemi. Tito mají zajištěny dodávky a zároveň možnost bez prodlení a bez sankcí zvolit obchodníka nového“, uvádí Tomáš Panáček.

Čtvrtým trikem bývají smlouvy uzavírané bez podpisu přes telefon, kdy ani nemusíte postřehnout, že jste ji uzavřeli. Podvodníci totiž využívají znění zákona, který říká, že není nutné, aby smlouva o dodávkách energií byla uzavřena písemně. Nepoctivým firmám pak pouze stačí, když jim potvrdíte zájem během nahrávaného telefonátu. Okamžik sjednání smlouvy nemusíte ani postřehnout, společnost je ale díky záznamu hovoru schopná prokázat, že smlouva byla uzavřena. Nejlepším řešením je proto nic po telefonu neslibovat a hovor odmítnout.

Uzavření smlouvy po telefonátu je však mnohdy doprovázeno následným zasláním poučení pro spotřebitele. V tomto případě je vhodné vždy reagovat písemně tak, že k žádnému uzavření smlouvy po telefonu nedošlo a že je zákazník neakceptuje,“ doporučuje Tomáš Panáček.

A perlička na závěr? Nechvalně proslulé žárovky, které jsou trikem číslo pět. Pozornost totiž nedávno vzbudila kauza, kdy podomní prodejci, například pod záminkou kontroly elektroměru, v domácnostech nabízeli výhodné dárky za nízkou cenu. V případě žárovek, které takto šly „odkoupit“ za pouhou jednu korunu, byl v kupní smlouvě, kterou bylo nutné podepsat, ukrytý i souhlas se změnou dodavatele energií. Odstoupit od této smlouvy jste mohli jenom tehdy, pokud jste vrátili i žárovku, a to v neporušeném stavu.

Nejlepší obranou je v takových případech stará známá rada  – smlouvu je potřeba číst pečlivě, a to včetně textu malým písmem pod čarou. Právě tam se často skrývají nemilá překvapení.