radí Licit Ombudsman – JUDr. Tomáš Panáček.
Ve své praxi se čas od času setkávám s tím, že klienta navštíví distributor a demontuje mu elektroměr či plynoměr, přitom klient nemá zájem přestat odebírat elektřinu či plyn. Stává se to např. v případě, kdy změníte svého dodavatele elektřiny či plynu nebo ve chvíli, když se vám mění identifikační údaje (při sňatku, rozvodu apod.). Jakákoli změna, která není u distributora zaevidována, u něj totiž vyvolá pochybnost o vlastnictví odběrného místa a začne provádět demontáže. Jak se tomu vyvarovat? V prvé řadě je třeba si uvědomit, že dodavatel není distributor. Distributor je subjekt, který zajišťuje dopravu elektřiny po drátech či zemní hoplynu v potrubí. Například v ČR jsou ze zákona tři – ČEZ Distribuce, a.s. pro oblasti severní části České republiky, E.ON Distribuce, a.s. pro jižní část České republiky a Pražská energetika, a.s. pro oblast Hlavního města Prahy. Naproti tomu dodavatelů elektřiny jemnohem více a mezi nimi si občané mohou vybírat dle svého uvážení. Se změnou dodavatele komodity však většinou nedochází ke změně distributora. Při změně dodavatele nevzniká důvod k demontáži. Občas však přesto mohou vznikat problémy. Vyhnete se jim,když si zvolíte dodavatele, který má zkušenosti. Distributor by samozřejmě neměl ihned bez dalšího upozornění provádět demontáže. Nejprve by si měl nechat nejasnosti vysvětlit. Někdy za vším stojí pouze špatná komunikace mezi dodavatelem a distributorem. Může se stát, že distributor si vyžádá např. kopii občanského průkazu, vy ji pošlete dodavateli, ale ten ji už nezašle dál distributorovi. Proto vždy raději komunikujte písemně přímo s distributorem, nikoli s dodavatelem. Jedině tak vyloučíte možnost pochybení třetí strany a budete mít jistotu, že bylo vše u distributora zajištěno.

Pokud byste si nebyli jisti, je možné se v případě potíží obrátit na profesionály s žádostí opomoc, např. na naše sdružení LICIT, které poskytuje službu komunikace s distributorem právě proto, aby s jistotou umožnilo zdárnou změnu dodavatele.