Vážení klienti,

v poslední době jsme zaregistrovali zasílání retenčních nabídek různých dodavatelů našim klientům s možností podpisu nových smluv. V dopisech vyzývají k výpovědi Pověření k zastupování / Smlouvy o poskytování služeb s naší společností eCENTRE, která Vám prostřednictvím služby LICIT zajišťuje dlouhodobě výhodné ceny a podmínky ze sdružené poptávky. 

DOPORUČUJEME VÁM NEREAGOVAT NA NABÍDKY DODAVATELŮ

  • Klient může být vystaven riziku sankce, neboť o uzavření nabídky usiluje dodavatel i přesto, že někteří klienti mají již uzavřenou novou, platnou smlouvu s dodavatelem ze sdružené poptávky na další období.
  • Klient přichází o výhodnější obchodní podmínky, které mají pouze klienti LICITU.
  • Klient ztrácí možnost účastnit se sdružené poptávky a využívat tak pravidelně výhody LICITU (garantovaná cena a podmínky, dlouhodobá cenová výhodnost, žádné sankce a poplatky, VIP servis, LICIT Ombudsman ad.).

JAK V TAKOVÉM PŘÍPADĚ POSTUPOVAT? 

Nedoporučujeme zplnomocňovat jiného dodavatele k odvolání Pověření k zastupování / Smlouvy o poskytování služeb, které s námi máte uzavřeno, ani k odvolání v tuto chvíli již platné smlouvy s vítězným dodavatelem ze sdružené poptávky.

Na základě zkušeností našich klientů, kteří na podobné nabídky v minulosti reagovali víme, že využití retenční nabídky se nevyplácí, a to ani v případě nabídek nejrůznějších bonusů. Běžný přístup dodavatelů je totiž takový, že po prvním výhodném období již klientovi následně nabídnou základní sazebníkovou cenu a klient je zpět tam, kde byl před svým zapojením se do sdružené poptávky.

AKTUÁLNÍMI DODAVATELI ZE SDRUŽENÉ POPTÁVKY JSOU E-ON a Pražská Plynárenská.

Pokud jste obdrželi jakékoli dokumenty od jiného dodavatele, než uvádíme, nic nepodepisujte.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte přímo na naše profesionály z LICITU prostřednictvím emailu licit@ecentre.cz nebo zákaznickou linkou 597 075 400 pro další informace.

Poradíme Vám, jak máte postupovat, abyste si i na další období zajistili výhodné ceny a podmínky bez jakýchkoli dalších sankcí či závazků.

V případě, že s námi ještě nemáte uzavřenou smlouvu na další období, neváhejte nás kontaktovat. 

Péče o klienty je našim hlavním posláním, děkujeme a těšíme se na další kontakt s Vámi.