Jak to vypadá s vývojem cen zemního plynu na trhu a jak si stojí ceny LICITU v porovnání s ceníky dodavatelů? 

Vyznat se ve výhodnosti cen za dodávky zemního plynu bývá pro většinou z nás obtížné. Zorientovat se v množství nabídek na trhu nám může pomoci Indikativní cena zemního plynu, kterou již od roku 2016 vydává Energetický regulační úřad (ERÚ). Indikativní cena plynu je informace pro konečné spotřebitele, díky které jsou schopni sami posoudit, jaká částka za MWh je ještě férová s ohledem na burzovní cenyJe důležité zmínit, že tyto ceny nejsou pro obchodníky s plynem nijak závazné. 

Vývoj cen zemního plynu na trhu

Na grafu níže můžete vidět, jak se vyvíjí ceny zemního plynu od roku 2019. Najdete zde křivky, které znázorňují:

  • ceny dodavatelů na trhu (oranžová křivka),
  • indikativní ceny stanovené ERÚ (fialová křivka)
  • ceny z e-aukce LICITU získané na základě sdružené poptávky (modrá křivka).

Z grafu je patrné, že průměrné ceny hlavních dodavatelů plynu zůstávají stejné, přestože ceny na burze a tedy i indikativní ceny ERÚ klesají. Naopak na cenách z e-aukcí LICITU je zřejmé, že kopírují cenové podmínky trhu a dlouhodobě se drží pod indikativními cenami ERÚ.

Co to znamená pro koncové spotřebitele?

Ke změnám cen energií přistupují dodavatelé jen zřídka (většinou v případě zdražování energií). Ceny LICITU se oproti tomu v průběhu let pohybují výrazně pod cenami klasických nabídek dodavatelů na trhu. Pravidelné využívání sdružené poptávky a e-aukce je tak pro všechny klienty LICITU zárukou dlouhodobé cenové výhodnosti.