Vážení,
společnost eCENTRE, a.s. zastupuje v rámci své služby LICIT tisíce zákazníků odebírajících elektrickou energii a zemní plyn, kdy na základě smluvního zastoupení realizuje pro tyto zákazníky výběr obchodníka s energiemi. Služba LICIT spočívá ve výběru obchodníka s energiemi, kdy agregací poptávky lze dosáhnout výhodnějších podmínek oproti běžně dostupným na trhu.

V rámci výběrových řízení aukční síně eCENTRE bylo v minulosti a stále je vybíráno několik obchodníků. V posledním období velmi často v soutěži vítězila společnost One Energy & One Mobile, a.s. Tímto společnost One Energy & One Mobile, a.s. získala do svého kmene velké mnosžví zákazníků a až do konce roku 2017 řádně plnila veškeré své povinnosti a nebyl tedy důvod neumožnit i nadále účast One Energy & One Mobile, a.s. v aukční síni eCENTRE.

Počátkem roku 2018 přestala společnost One Energy & One Mobile, a.s. plnit své povinnosti. Zejména nevystavuje a nezasílá svým zákazníkům řádně a včas daňové doklady k přijatým platbám, nevrací přeplatky z vyúčtování a obecně se svými zákazníky nekomunikuje.

Vzhledem k tomu, že se do dnešního dne nedaří společnosti One Energy  & One Mobile, a.s. odstranit závadný stav, ačkoli opakovaně stanovila termíny nápravy, a jednotliví klienti nejsou stále řádně obslouženi, podáváme Vám tímto tento otevřený podnět a žádáme Vás coby ústřední orgán státní správy chránící zájmy zákazníků a spotřebitelů o sjednání nápravy a sdělení, jaký je aktuální stav jednání společností One Energy & One Mobile, a.s. a do kdy bude daná neuspokojivá situace vyřešena.

Celý dopis si můžete přečíst ZDE.