INFORMACE PRO KLIENTY
One Energy & One Mobile a.s.

Základní informace

Co přesně se stalo

Dle oznámení Operátora trhu s energiemi ČR ze dne 22. 3. 2018 

společnost One Energy & One Mobile a.s. s platností ode dne 22. 3. 2018
pozbyla možnost dodávat elektrickou energii a zemní plyn svým zákazníkům.

OTE – Oznámení k elektrické energii /
OTE – Oznámení k zemnímu plynu

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Jak dále postupovat

Dne 24.7.2018 bylo u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn: KSOS 25 INS 12156/2018 zahájeno insolvenční řízení se společností One Energy & One Mobile a.s. Vzhledem k zahájenému insolvenčnímu řízení je možné začít uplatňovat pohledávky vůči společnosti One Energy & One Mobile a.s. a to formou podané přihlášky do insolvenčního řízení.

Přihlášky se vyplňují na předepsaných formulářích, které naleznete zde

Doporučujeme rovněž využít i přiložené pokyny k vyplnění přihlášek, které najdete také na odkazu výše. eCENTRE doporučuje využít formulář „Přihláška pohledávky“. Termín pro podání přihlášky pohledávky a její doručení soudu je 17.10.2018.

Pro jednodušší podání přihlášky jsme pro Vás předvyplnili vzor, který si můžete stáhnout zde. (Po kliknutí na odkaz klikněte na stáhnout soubor v levé dolní části a uložte. Následně si v počítači soubor otevřete. V případě, že otevřete soubor přímo v prohlížeči, nemusí se správně zobrazit.)

Přihlášky se podávají v případě tišené podoby ve dvojím vyhotovení a pokud jsou zasílány datovou schránkou, tak pouze v jednom elektronickém provedení.

V případě potřeby, je rovněž ochotna za podmínek individuálně sjednaných poskytnout právní pomoc s podáním přihlášky a s konzultací Advokátní kancelář Janák a partneři, s.r.o., kterou můžete kontaktovat na emailu preplatky@akjanak.cz.

Průběh insolvenčního řízení můžete sledovat zde.

POKYNY PRO URČITÉ SKUPINY KLIENTŮ

pro podávání přihlášek do insolvenčního řízení

Klienti, kteří již obdrželi vyúčtování s přeplatkem

Klienti, kteří obdrželi od společnosti One Energy & One Mobile a.s. vyúčtování s přeplatkem, mohou přihlásit svou pohledávku odpovídající vyúčtovanému přeplatku. K přihlášce pohledávky doporučujeme doložit kopii samotné vyúčtování přeplatku.

Klienti, kteří doposud neobdrželi vyúčtování

Klienti, kteří doposud neobdrželi vyúčtování energií, a kteří se důvodně domnívají, že by mohli mít přeplatek, mohou dle § 175 insolvenčního zákona a dle sdělení Krajského soudu přihlásit i své pohledávky neurčité. Dle citace soudu: „Závěrem soud věřitelům, jež nejsou schopni v tuto chvíli svou pohledávku přesně vyčíslit v penězích, sděluje, že je možno přihlásit i pohledávky neurčité, avšak musí být vyjádřeny v penězích na základě odhadu jejich hodnoty (ust. § 175 IZ).“

Za tímto účelem jsme pro Vás připravili tabulku pro výpočet odhadu hodnoty pohledávky (přeplatku), tuto tabulku si můžete stáhnout zde (dva listy v souboru, jeden pro elektřinu a druhý pro zemní plyn). Stačí, když do tabulky dosadíte požadované hodnoty (data z Vašeho posledního vyúčtování, ze smlouvy s One Energy, stavy měřidel, nevyúčtované zálohy). Tabulka následně vypočte výši možného přeplatku. Upozorňujeme, že se jedná o odhad, který může být následně ze strany insolvenčního správce přezkoumán.

V přihlášce pohledávky doporučujeme uvést: Přihlašuji svou pohledávku dle ustanovení § 175 insolvenčního zákona ve výši odhadu odpovídající přeplatku dle přiložené tabulky. Vzhledem k tomu, že nedošlo k obdržení vyúčtování, na základě kterého by mohlo být přesně určena výše pohledávky, k přihlášce přikládám: tabulku s výpočtem odhadu přeplatku, kopii smlouvy s One Energy & One Mobile a.s., výpisy z bankovních účtů dokládající úhradu záloh a také platební kalendář.

Klienti, kteří uhradili zálohy, avšak nedošlo k zahájení dodávek energií

Klienti, kteří uhradili zálohy za energie, avšak u kterých dodavatel One Energy & One Mobile a.s. nezačal energie dodávat, mohou vyčíslit svou pohledávku vůči One Energy & One Mobile a.s. jako součet uhrazených záloh. V přihlášce pohledávky doporučujeme popsat stav, tedy že nedošlo ze strany One Energy & One Mobile a.s. k zahájení dodávek, ale tato společnost inkasovala zálohy. Na straně One Energy & One Mobile a.s. tak došlo k bezdůvodnému obohacení ve výši uhrazených záloh, které tvoří přihlašovanou pohledávku.

Současně k přihlášce doporučujeme doložit: výpisy z bankovních účtu dokládající úhradu záloh a platební kalendář dodavatele One Energy & One Mobile a.s.

PRŮBĚŽNĚ VÁS INFORMUJEME

Informace pro klienty

30.08.2018 – Uplatnění pohledávky vůči One Energy & One Mobile a.s.
30.07.2018
– Insolvenční řízení One Energy & One Mobile a.s.
18.06.2018
– Aktuálně o One Energy & One Mobile a.s. – vyšetřování ze strany Policie ČR
18.04.2018 –
Informace klientům, které se novým dodavatelům nepodařilo připojit u OTE
11.04.2018
– Informace klientům, jejichž dodávky od One Energy měly být zahájeny po 1.5.2018
03.04.2018
– Odpovědi na nejčastější otázky – Dodavatel poslední instance, Zálohy, Smlouvy
29.03.2018 – Sdělení pro klienty, jejichž dodávky od One Energy měl být zahájeny mezi 23.3.-10.4.2018
26.03.2018 – Vyúčtování, přeplatky, stavy elektroměrů a plynoměrů
24.03.2018 – Informace k Vaší nové smlouvě – Dodavatele máte zajištěného
23.03.2018 – Informace k platbám SIPO a retenčním nabídkám
23.03.2018 – Doporučení klientům a odpovědi na nejčastější otázky
22.03.2018 – Mimořádná zpráva o ukončení činnost One Energy & One Mobile a.s.