INFORMACE PRO KLIENTY
One Energy & One Mobile, a.s.

Základní informace

Co přesně se stalo

Dle oznámení Operátora trhu s energiemi ČR ze dne 22. 3. 2018 

společnost One Energy & One Mobile, a.s. s platností ode dne 22. 3. 2018
pozbyla možnost dodávat elektrickou energii a zemní plyn svým zákazníkům.

OTE – Oznámení k elektrické energii /
OTE – Oznámení k zemnímu plynu

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Jak dále postupovat

Dne 24.7.2018 bylo u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn: KSOS 25 INS 12156/2018 zahájeno insolvenční řízení na společnost One Energy & One Mobile a.s. Pokud máte pohledávku za společností One Energy & One Mobile a.s., IČO 018 79 880, kterou jste schopen vyčíslit a doložit (např. na základě vyúčtování), můžete ji uplatnit vůči této společnosti přihláškou do insolvenčního řízení. Přihlášky se vyplňují na předepsaných formulářích, které naleznete zde.

Doporučujeme rovněž využít i přiložené pokyny k vyplnění přihlášek, které najdete také na odkazu výše. eCENTRE doporučuje využít formulář „Přihláška pohledávky“. Termín pro podání přihlášky pohledávky je do dvou měsíců ode dne vyhlášení úpadku. Kdy bude vyhlášen úpadek, není známo.

Pro jednodušší podání přihlášky jsme pro Vás předvyplnili vzor, který si můžete stáhnout zde. (Po kliknutí na odkaz klikněte na stáhnout soubor v levé dolní části a uložte. Následně si v počítači soubor otevřete. V případě, že otevřete soubor přímo v prohlížeči, nemusí se správně zobrazit.)

V případě potřeby, je rovněž ochotna za podmínek individuálně sjednaných poskytnout právní pomoc s podáním přihlášky a s konzultací Advokátní kancelář Janák a partneři, s.r.o., kterou můžete kontaktovat na emailu preplatky@akjanak.cz.

Klientům, kteří doposud neobdrželi vyúčtování spotřeby od společnosti One Energy & One Mobile a.s., a domnívají se, že by rovněž mohli mít přeplatek, doporučujeme vyčkat, zda-li insolvenční správce vyúčtování provede a rozešle. Zatím však nebyl insolvenční správce jmenován.

Doporučujeme nepřihlašovat pohledávku, která není podložena konkrétním vyúčtováním. Není-li totiž pohledávka přesně a prokazatelně vypočtena, tzn. doložena odborným výpočtem (nejlépe vyúčtováním), nemusí být takto nepřesně určená pohledávka ze strany insolvenčního správce uznána.

Průběh insolvenčního řízení můžete sledovat zde.

PRŮBĚŽNĚ VÁS INFORMUJEME

Informace pro klienty

30.07.2018 – Insolvenční řízení One Energy & One Mobile, a.s.
18.06.2018
– Aktuálně o One Energy & One Mobile, a.s. – vyšetřování ze strany Policie ČR
18.04.2018 –
Informace klientům, které se novým dodavatelům nepodařilo připojit u OTE
11.04.2018
– Informace klientům, jejichž dodávky od One Energy měly být zahájeny po 1.5.2018
03.04.2018
– Odpovědi na nejčastější otázky – Dodavatel poslední instance, Zálohy, Smlouvy
29.03.2018 – Sdělení pro klienty, jejichž dodávky od One Energy měl být zahájeny mezi 23.3.-10.4.2018
26.03.2018 – Vyúčtování, přeplatky, stavy elektroměrů a plynoměrů
24.03.2018 – Informace k Vaší nové smlouvě – Dodavatele máte zajištěného
23.03.2018 – Informace k platbám SIPO a retenčním nabídkám
23.03.2018 – Doporučení klientům a odpovědi na nejčastější otázky
22.03.2018 – Mimořádná zpráva o ukončení činnost One Energy & One Mobile, a.s.