Vážení klienti,

dle oznámení Operátora trhu s energiemi ČR ze dne 22. 3. 2018 níže:

společnost One Energy & One Mobile, a.s. s platností ode dne 22. 3. 2018 pozbyla možnost dodávat elektrickou energii a zemní plyn.

 

Vaše dodávky nejsou ohroženy, odpojení Vám nehrozí.

Na základě Energetického zákona č.458/2000 Sb. § 12a, je pro tyto případy na energetickém trhu zřízena funkce Dodavatele poslední instance, což je subjekt na trhu s elektřinou nebo zemním plynem, který má zákonem stanovenou povinnost dodávat zákazníkům energie v situaci, kdy jejich dodavatel pozbyl oprávnění energie dodávat.

 

Na základě výše uvedeného paragrafu energetického zákona NEJSOU VAŠE DODÁVKY ENERGIÍ OHROŽENY A BUDOU I NADÁLE PLYNULE POKRAČOVAT.

 

 V případě, že máte uzavřenou smlouvu o dodávkách energií se společností One Energy & One Mobile, a.s. prostřednictvím LICITU a aukční síně eCENTRE, a.s., budeme Vás v nejbližších hodinách obratem kontaktovat s řešením zajištění nového dodavatele energií. Připravujeme pro Vás NOVÉ SMLOUVY o dodávkách energií, které zajistí plnění veškerých legislativních požadavků. Tyto Vám zašleme na Váš email. Není tak zapotřebí, abyste podnikali jakékoli kroky. Vše vyřešíme za Vás, se samozřejmou možností naše řešení nevyužít.

 

S OHLEDEM NA TENTO VÝVOJ VÁM DOPORUČUJEME:

  • zrušit neprodleně trvalé příkazy na hrazení záloh elektřiny či zemního plynu společnosti One Energy & One Mobile a.s.
  • obdobně zrušit povolení k inkasu plateb elektřiny a zemního plynu společnosti One Energy & One Mobile a.s.
  • nehradit či nepovolovat platby přes SIPO společnosti One Energy & One Mobile a.s.

V úctě tým LICITU a aukční síně eCENTRE