DOKUMENTY

e-AUKČNÍ SÍŇ

Společnost eCENTRE, a.s. působí v České republice již 11 let jako nezávislá e-aukční síň. Od roku 2006 uskutečnila přes 6 180 elektronických aukcí realizovaných pro domácnosti, firmy a také organizace veřejné správy. 

  Výpis z obchodního rejstříku

Své služby v České republice e-aukční síň prezentuje pod značkou  LICIT.

SOUTĚŽENÉ KOMODITY V E-AUKČNÍ SÍNI eCENTRE